Trombotomorficzna koarktacja aorty

53-letni mężczyzna z rodzinną historią przedwczesnej miażdżycy, graniczną hipercholesterolemią i piętnastopakową historią palenia papierosów zaobserwowano w przypadku chromania przestankowego, które było obecne od sześciu miesięcy. Podczas osłuchiwania pierwsze dźwięki serca były prawidłowe, A2 było wyraźne, a P2 było prawidłowe. W górnej części klatki piersiowej pojawił się szmer 2/6 i miękki, ciągły szmer nad obszarem międzyżebrowym. Nie było dowodów na niewydolność lewej lub prawej komorowej. Ciśnienie krwi wynosiło 210/85 mm Hg w prawym ramieniu, 120/75 mm Hg w lewym ramieniu i 110/75 mm Hg w nogach. Elektrokardiogram wykazał prawidłowy rytm zatokowy, odchylenie lewej osi i przerost lewej komory. Film klatki piersiowej pokazał zwapnienie gałki aortalnej. Cewnikowanie serca wykazało prawidłową frakcję wyrzutową lewej komory i prawidłowe tętnice wieńcowe; jednakże wystąpiło subtelne zamknięcie łuku aorty i lewej tętnicy podobojczykowej (strzałki w panelach A i B). Tomografia komputerowa (CT) wykazała subtelną okluzję i zwapnienie łuku aorty (strzałka w panelu C). Wtórna rekonstrukcja przede wszystkim osiowego skanu TK z kawałka o grubości 4 mm potwierdziła obecność subtotalnej okluzji i zwapnienia tętnicy podobojczykowej i łuku aorty. Cztery tygodnie po chirurgicznym usunięciu materiału nabłonkowego i zwapniałego z łuku aorty (panel D) zanikły zmiany w pomiarze ciśnienia krwi i szmer sercowy. Pięć miesięcy później pacjent nie miał chromania. W tym czasie pacjent przyjmował aspirynę i leki obniżające poziom lipidów. Rycina 53-letni mężczyzna z rodzinną historią przedwczesnej miażdżycy, graniczną hipercholesterolemią i piętnastopakową historią palenia papierosów zaobserwowano w przypadku chromania przestankowego, które było obecne od sześciu miesięcy. Podczas osłuchiwania pierwsze dźwięki serca były prawidłowe, A2 było wyraźne, a P2 było prawidłowe. W górnej części klatki piersiowej pojawił się szmer 2/6 i miękki, ciągły szmer nad obszarem międzyżebrowym. Nie było dowodów na niewydolność lewej lub prawej komorowej. Ciśnienie krwi wynosiło 210/85 mm Hg w prawym ramieniu, 120/75 mm Hg w lewym ramieniu i 110/75 mm Hg w nogach. Elektrokardiogram wykazał prawidłowy rytm zatokowy, odchylenie lewej osi i przerost lewej komory. Film klatki piersiowej pokazał zwapnienie gałki aortalnej. Cewnikowanie serca wykazało prawidłową frakcję wyrzutową lewej komory i prawidłowe tętnice wieńcowe; jednakże wystąpiło subtelne zamknięcie łuku aorty i lewej tętnicy podobojczykowej (strzałki w panelach A i B). Tomografia komputerowa (CT) wykazała subtelną okluzję i zwapnienie łuku aorty (strzałka w panelu C). Wtórna rekonstrukcja przede wszystkim osiowego skanu TK z kawałka o grubości 4 mm potwierdziła obecność subtotalnej okluzji i zwapnienia tętnicy podobojczykowej i łuku aorty. Cztery tygodnie po chirurgicznym usunięciu materiału nabłonkowego i zwapniałego z łuku aorty (panel D) zanikły zmiany w pomiarze ciśnienia krwi i szmer sercowy. Pięć miesięcy później pacjent nie miał chromania. W tym czasie pacjent przyjmował aspirynę i leki obniżające poziom lipidów.

Abdolhamid Sheikhzadeh, MD
Hans B. Gehl, MD
University of Luebeck, 23538 Lubeka, Niemcy

Powołując się na artykuły (2)
[więcej w: ambrisentan, amiodaron, wdrożenia magento ]
[podobne: zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego ]