Ocena głośników CME

Niedawno przeanalizowaliśmy wyniki formularzy ewaluacyjnych dla dziewięciu mówców, którzy uczestniczyli w sympozjum o kontynuowaniu medycyny (CME). Uczestniczyło w nim 245 uczestników, z których 94 (38 procent) przesłało formularze oceny. Jeden z mówców musiał się nagle wycofać z powodu nieprzewidzianego zdarzenia przed zaplanowaną prezentacją. Pozostałych ośmiu mówców zostało ocenionych bardzo wysoko (80 procent uczestników przyznało im doskonałe lub dobre średnie oceny za jakość prezentacji). Brakujący mówca został oceniony przez 21 procent respondentów. Oceny anulowanej prezentacji przebiegły trochę lepiej niż średnia; 88 procent oceniło go jako doskonały lub dobry. Wyniki te prawdopodobnie odzwierciedlają pozytywne opinie publiczności prezentujących prelegentów, ale rodzą niepokojące pytania dotyczące procesu oceny działań CME.
Timothy F. Christian, MD
Mayo Clinic, Rochester, MN 55905
Robert O. Bonow, MD
Northwestern University, Chicago, IL 60611
Powołanie się na artykuł (1)
[podobne: alemtuzumab, anakinra, klimakterium ]
[patrz też: zielony jęczmień zastosowanie, złamanie collesa, zolty stolec ]