Mutacja zmiany ramki odczytu w ludzkim genie AI apolipoproteiny powoduje niedobór lipoprotein o dużej gęstości, częściowy niedobór lecytyny: cholesterol-acylotransferaza i zmętnienia rogówki.

Dane epidemiologiczne z ostatnich lat wskazują na ważną rolę niedoboru HDL w etiologii miażdżycy. Dane biochemiczne sugerują, że niektóre z tych niedoborów mogą być konsekwencją defektów w genach strukturalnych apolipoprotein HDL lub enzymów osocza, które modyfikują HDL. Przeanalizowaliśmy defekt genetyczny u 42-letniego pacjenta cierpiącego na zmętnienie rogówki i całkowity brak cholesterolu HDL, ale nie choroby tętnic wieńcowych, dlatego klinicznie przypominający chorobę oka rybiego. Obserwacja nieprawidłowego wzoru pasma immunoblotowego apolipoproteiny AI (apo AI) i aktywności zredukowanej acetylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej (LCAT) w osoczu doprowadziła do analizy sekwencji genów apo AI i LCAT u tego pacjenta i jego rodziny. Bezpośrednie sekwencjonowanie segmentów DNA z amplifikacją łańcucha reakcji polimerazy zawierających egzony z kandydujących genów, doprowadziło do identyfikacji mutacji zmiany ramki odczytu w apo AI, podczas gdy sekwencja LCAT była identyczna z typem dzikim. Mutacja apo AI była przewidywalna dla rozległej zmiany sekwencji COOH kodowanego białka. Dowód na uwolnienie tego zmutowanego białka do przedziału osocza i na brak prawidłowej apo AI uzyskano z analizy metodą spektrometrii masowej z zastosowaniem spektrometrii masowej z detekcją laserem w ultrafiolecie / jonizacji. Nasze wyniki sugerują, że wadliwa apo AI jest wadą sprawczą w tym przypadku niedoboru HDL z zmętnieniami rogówki.
[patrz też: zespół mielodysplastyczny, zespół pradera williego, zolty stolec ]