Cerebrovascular Disease ad

Podobnie jak książka Barnetta, jest to książka referencyjna dla specjalisty – neurochirurga, neurologa lub internistę, który widzi wielu pacjentów z chorobami mózgowo-naczyniowymi – a także dla naukowców w chorobie naczyniowo-mózgowej, którzy chcą zachować nowatorską kliniczną perspektywę. Ta książka nie zastąpi innych zorientowanych klinicznie książek, które są bardziej zwarte i dzięki temu lepiej nadają się do użytku jako podręczniki dla specjalisty (lub jako podręczniki dla nonspecjalistów), takie jak Stroke, podejście kliniczne, autorstwa LR Caplan (drugie wydanie. Boston: Butterworth-Heinemann, 1993) lub Cerebrovascular Disorders, JF Toole (wydanie czwarte, New York: Raven Press, 1990) lub inne, które zapewniają bardziej kompleksowe omówienie patofizjologii niedokrwiennego niedokrwiennego uszkodzenia mózgu, takiego jak Primer na Cerebrovascular Choroby, opracowane przez KMA Welch, LR Caplan, DJ Reis, BK Siesjö i BR Weir (San Diego, Calif .: Academic Press, 1997). Ale jest to najbardziej wartościowy i ważny wkład w literaturę dotyczącą udaru mózgu; należy pogratulować autorom. Dennis W. Choi, MD, Ph.D.
Washington University Medical School, St. Louis, MO 63110

[hasła pokrewne: alemtuzumab, wdrożenia magento, anakinra ]
[patrz też: zielony jęczmień zastosowanie, złamanie collesa, zolty stolec ]