Rozmiar próbki i statystyki cz. 2

width=300Dane analizowano za pomocą TC i TF (statystyka badań). Wszyscy autorzy mieli dostęp do podstawowych danych z badań klinicznych. Zgłoszono statystyki opisowe z elementami CI. Pierwotny punkt końcowy był analizowany początkowo przy użyciu t-testu z dwiema próbkami i przy użyciu analizy kowariancji w celu uwzględnienia skutków charakterystyk wyjściowych.

Przeanalizowaliśmy zmianę od linii bazowej do innych drugorzędnych punktów czasowych (dzień 4/5, dzień 6/7 i dzień 8/9) dla pierwotnej zmiennej wyniku w taki sam sposób, jak pierwszorzędowy punkt końcowy. Inne wyniki wtórne badano przy użyciu tych samych metod, co w przypadku pierwotnego punktu końcowego.

Dokładny test Fishera zastosowano zamiast testu Χ2 ze względu na małe liczby w grupach. Powierzchnia pod krzywą (AUC) została obliczona przy użyciu liniowej reguły trapezoidalnej poprzez zsumowanie obszarów pomiędzy każdym punktem czasowym.
[hasła pokrewne: olx włodawa, zespół tietza, ziarnica zlosliwa ]