Rozmiar próbki i statystyki cz. 1

width=300Wielkość próby obliczono na podstawie wcześniejszych danych analizujących wpływ GM-CSF na fagocytozę ex vivo u pacjentów w stanie krytycznym. Średnia częstość spożycia granulocytów obojętnochłonnych ≥2 cząstek zymosanu u pacjentów z OIT wynosiła 39% (SD 13%). bezwzględny wzrost o co najmniej 15% (tj. od 39% do 54% średniej fagocytozy) uznano za istotny klinicznie, ponieważ fagocytoza wynosząca ≥50% jest związana z mniejszą ICUAI, a odsetek fagocytozy rzadko wynosi mniej niż 30% lub ponad 90% za pomocą tej techniki. Dlatego bezwzględny wzrost o 15% oznacza względny wzrost o 25% w zakresie powszechnie obserwowanych wskaźników fagocytozy przy użyciu naszego testu. Wielkość próbki 17 w każdej grupie dała moc 90% do wykrycia tej różnicy przy poziomie istotności 0,05 przy użyciu t-testu z dwiema próbkami. Aby pozwolić na wskaźnik ścieranie około 10% zaproponowaliśmy ostateczną próbkę 38 pacjentów (19 na grupę).